مـهندســی نقشــه بــرداری
این وبلاگ جنبه ی آموزشی و اطلاعاتی را دارد

دانلود رایگان قوانین تملک اراضی 

 

تصویب نامه در خصوص تعیین بهای اراضی در شهرها


2. قانون اصلاح تبصره (1) ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها

3. قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها

 


 

4.قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و بانکها

 


 

5. قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها و و اوقاف و بانکها

 


 

6. قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها

 


 

7. لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداریها

 


 

8. لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرایبرنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت

 

در ادامه مطلب


 



ادامه مطلب...
ارسال توسط محسن شیخی

صفحه قبل 1 صفحه بعد